9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: "Ο Ογκολογικός Ασθενής στην καθ΄ημέρα πράξη"

11-13 Οκτωβρίου  2019

Ξενοδοχείο Hinitsa Bay, Χινίτσα

Οργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Ογκων   

Σε συνεργασία

Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας

Επιστημονικό Πρόγραμμα Πληροφορίες Φωτογραφίες Go Live