Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση των Γαστροεντεροπαγκρεατικών Νευροενδοκρινών Όγκων (GEP-NETS)

10 Δεκεμβρίου 2021
Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Μεταξά

Οργάνωση:
«Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Όγκων»
Παθολογικό –Ογκολογικό Τμήμα Ε.Α.Ν.Π. “Μεταξά”

Επιστημονικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Υλικό