«Νευροενδοκρινείς όγκοι του πνεύμονα: τυπικά και άτυπα καρκινοειδή. Νεότερες εξελίξεις και καινοτόμες θεραπείες»

18 Μαΐου 2022
Ώρα: 18:00 - 21:00 - Webinar

Οργάνωση:
«Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Όγκων (ΕΕΝΟ)»

Επιστημονικό Πρόγραμμα Video On Demand