10ο Πειραϊκό Ογκολογικό Συνέδριο

01-02 Νοεμβρίου 2019

Ξενοδοχείο Grand Hyatt, Αθήνα

Οργάνωση:

«Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη»

Παθολογικό –Ογκολογικό Τμήμα Ε.Α.Ν.Π. “Μεταξά”