Οι νευροενδοκρινείς όγκοι (neuroendocrine tumors) αποτελούν μία ετερογενή ομάδα σπάνιων και συχνά αργά αναπτυσσόμενων νεοπλασμάτων με μια ποικίλη, ιστολογική και ονοματολογική ταξινόμηση. Οι ΝΕΤs αναπτύσσονται από τα νευροενδοκρινή κύτταρα που βρίσκονται διάχυτα κατανεμημένα σε όλο το σώμα.

Δεδομένης της κατανομής των νευροενδοκρινών κυττάρων κυττάρων σε ολόκληρο το σώμα, έχουν περιγραφεί ΝΕΤs στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στην αναπνευστική οδό, στον λάρυγγα, στο γαστρεντερικό σωλήνα, στο θυρεοειδή αδένα, στο δέρμα, στον μαστό και στο ουρογεννητικό σύστημα.

Η γαστρεντερική και η αναπνευστική οδός είναι η πιο συνηθισμένη θέση του πρωτοπαθούς όγκου.

Οι όγκοι που εξορμώνται από τα νευροενδοκρινή κύτταρα του τοιχώματος του γαστρεντερικού σωλήνα (ΓΕΣ) συμπεριλαμβανομένου του λεπτού εντέρου, του ορθού, του στομάχου, του παχέος εντέρου, του οισοφάγου και της σκωληκοειδούς αποφύσεως καλούνται γαστρεντερικοί νευροενδοκρινείς όγκοι -Gastrointestinal neuroendocrine tumours (GI NETs). Μαζί με τους ανωτέρω όγκους αναφέρονται και οι όγκοι των νησιδίων του παγκρέατος που ονομάζονται παγκρεατικά NETs ή pNETs. Συνολικά οι GI NETs και οι pNETs αναφέρονται ως γαστρεντεροπαγκρεατικοί νευροενδοκρινείς όγκοι (gastroentero-pancreatic neuroendocrine tumors, GEP-NETs)

Οι νευροενδοκρινείς όγκοι μπορεί επίσης να αναπτυχθούν στους πνεύμονες (που ονομάζονται πνευμονικά ή βρογχικά NETs ) ή από χρωμαφινικά κύτταρα (φαιοχρωμοκυττώματα, παραγαγγλιώματα).

Στην τρέχουσα κλινική πρακτική, με βάση την βιολογική συμπεριφορά, την ιστολογία και τον ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού, τα NETs κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το βαθμό διαφοροποίησής τους (Grading) ως καλώς διαφοροποιημένοι όγκοι, χαμηλού βαθμού κακοήθειας, ή όγκους χαμηλής διαφοροποίησης υψηλού βαθμού κακοήθειας.

Αυτή η διχοτόμηση έχει μεγάλη σημασία για την πρόγνωση και την επιλογή θεραπείας.

Λόγω της σχετικά σπάνιας εμφάνισής τους και των μη ειδικών συμπτωμάτων που συνοδεύουν τη νόσο, συχνά η διάγνωση καθίσταται εφικτή σε προχωρημένο στάδιο, όπου οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες και η πρόγνωση δυσμενής.