Η Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Όγκων (ΕΕΝΟ) αποτελεί μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο με αποκλειστικά επιστημονικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, και πολιτιστικό χαρακτήρα.

Το πρώτο καταστατικό και η ίδρυση της ΕΕΝΟ ψηφίσθηκε και επικυρώθηκε στη συνεδρία των ιδρυτικών μελών της και υπογράφηκε από αυτά στην Αθήνα την 7/7/2006 από 26 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο τον Γεώργιο Κ Νίκου, MD, PhD, Παθολόγο – Γαστρεντερολόγο με εξειδίκευση στη Νευροενδοκρινολογία του Πεπτικού Συστήματος ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών Υπεύθυνος στο Ιατρείο Νευροενδοκρινών Παθήσεων, στη Γ΄ ΠΠ Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».

Το 2019 ψηφίστηκε νέο ΔΣ με πρόεδρο τον ογκολόγο Νικόλαο Ζήρα και η ΕΕΝΟ έχει πλέον την έδρα της στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ΓΑΝΠ ‘’Μεταξά’’ στον Πειραιά. Σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο ΓΝΝΘΑ ‘’Σωτηρία’’, έχει επικεντρωθεί και προσδοκά σε νέες προοπτικές για τις οποίες δραστηριοποιείται.

Η ΕΕΝΟ δραστηριοποιείται σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας, από τομείς όπως:

  • η ογκολογία,
  • η παθολογία,
  • η πνευμονολογία,
  • η ακτινολογία,
  • η πυρηνική ιατρική,
  • η ενδοκρινολογία,
  • η χειρουργική και
  • η γαστρεντερολογία