Η Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Όγκων (ΕΕΝΟ) αποτελεί μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο με αποκλειστικά επιστημονικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, και πολιτιστικό χαρακτήρα.

Το πρώτο καταστατικό και η ίδρυση της ΕΕΝΟ ψηφίσθηκε και επικυρώθηκε στη συνεδρία των ιδρυτικών μελών της και υπογράφηκε από αυτά στην Αθήνα την 7/7/2006 από 26 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο τον Γεώργιο Κ Νίκου, MD, PhD, Παθολόγο – Γαστρεντερολόγο με εξειδίκευση στη Νευροενδοκρινολογία του Πεπτικού Συστήματος ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών Υπεύθυνος στο Ιατρείο Νευροενδοκρινών Παθήσεων, στη Γ΄ ΠΠ Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».

Η ΕΕΝΟ δραστηριοποιείται σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας, από τομείς όπως:

  • η ογκολογία,
  • η παθολογία,
  • η πνευμονολογία,
  • η ακτινολογία,
  • η πυρηνική ιατρική,
  • η ενδοκρινολογία,
  • η χειρουργική και
  • η γαστρεντερολογία