Οι στόχοι της ΕΕΝΟ αναφέρονται αναλυτικά τόσο στο καταστατικό όσο και στις επιστολές που εστάλησαν στους Πρόεδρους των Ιατρικών Συλλόγων με σκοπό την ενημέρωση των ιατρών όλων των ειδικοτήτων ανά την χώρα.

Ενημερωθείτε για το καταστατικό της εταιρείας, πατώντας εδώ.